syrenen

Syrenen passar perfekt som samtalsrum för grupper som inte kräver whiteboard eller teknisk utrustning så som projektor eller ljudsystem. 

Antal personer: 8
Pris: 500:-/4tim

Lokalen hyrs via ABF Norrtälje