Cecilia 
070-210 46 76

Charlie, Vaktmästeri och städ
 

Hanna

Hanna, Kök/café och bokning
 

Ingela, Kök/café och bokning
Tel. 0176-129 10

 

Markus

Markus, Vaktmästeri och städ
 

Vi tar ställning - vår policy

Vi utgår i vår verksamhet från principerna om jämlikhet och människors lika värde, som de kommer till uttryck i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i den svenska diskrimineringslagen.

Medlemmar i Folketshusföreningen är organisationer som är demokratiskt uppbyggda och som i sin verksamhet värnar grundläggande demokratiska värden. Alla former av diskriminering, rasism, sexism och glorifierande av våld är därför oförenliga med medlemskap i Folkets Hus Norrtälje.

För förhyrning av våra lokaler gäller att vi inte ställer dem till förfogande för aktiviteter där det förekommer brott mot de nämnda principerna.
Nyttjare av våra lokaler som inte respekterar dessa föreskrifter riskerar att stängas av från framtida förhyrningar i huset.