Vår historia

Upprinnelsen till att Folkets hus bildades i Sverige var behovet av gemensamma möteslokaler både för regelrätta möten men också för studieverksamhet och kulturella evenemang. Idéen med Folkets hus spreds från söder till norr. Sveriges första Folkets hus öppnades i Kristianstad men det första Folkets hus som byggdes för ändamålet låg i Malmö och blev färdigt på 1890-talet. Dom tidiga Folkets husen låg i industrisamhällen där det var stort behov av föreningslokaler.

Norrtälje Folkets hus byggdes 1905 på Galles gränd 5 mitt i centrala Norrtälje. Huset revs och ett nytt fräscht Folkets hus stod klart 1995 på samma plats som det gamla.

Vill man läsa mer om Folkets hus spännande historia är man hjärtligt välkommen in och köpa boken om Folkets hus Norrtälje "Där folket själft är herre" - Berättelsen om Norrtälje Folket hus och Folkets park. Boken kostar 150 kronor.